5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@secutek.ro       Transport si plata        Totul despre cumparaturi       Blog

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

I.
Dispoziţii de bază

Administratorul datelor cu caracter personal conform art. 4 alin. 7 din Regulamentul Parlamentului  şi Consiliul European (EU) 2016/679 despre protecţia persoanelor fizice în concordanţă cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi despre libera circulaţie a acestor date (în continuare denumita: "GDPR") este SHX Trading s. r. o., NIF 24237477 cu sediul în Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praga 4 - Nusle (în continuare doar ca: „administrator“).
Datele de contact ale administratorului sunt
adresa: SHX Trading s. r. o., Hrusická 3, 140 00 Praga 4
email: info@secutek.ro
Sub date cu caracter personal înţelegem toate informaţiile privind o persoană fizică identificată identificabilă; persoana fizică identificabilă este persoana fizică, care poate fi identificată direct sau indirect, în special referindu-se la un anumit identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, date despre localizare, un identificator de reţea sau la una sau mai multe elemente speciale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale de identitate a acestei persoane fizice.

Administratorul a optat pentru protecţia datelor cu caracter personal.


II.
Surse şi categorii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Administratorul prelucrează datele cu caracter personal pe care i le-aţi furnizat sau datele personale pe care administratorul le-a obţinut pe baza completării comenzii Dumneavoastre.
Administratorul prelucrează datele Dumneavoastre de identificare şi de contact, dar şi date necesare pentru îndeplinirea contractului.


III.
Motivul legal şi scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

Motivul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal este

îndeplinirea contractului dintre Dumneavoastră şi administrator conform art. 6 alin. 1 litera b) GDPR,
interesul legitim al administratorului de a furniza marketing direct (mai ales pentru afişarea reclamelor comerciale şi newsletter-ului ) conform art. 6 alin. 1 lit. f) 
Consimţământul Dumneavoastră cu prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct (mai ales pentru afişarea reclamelor comerciale şi newsletter-ului ) conform art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR coroborat cu secţiunea 7, alin.2 din Legea nr.480/2004 Coll., despre unele servicii ale societăţii informaţionale în cazul în care nu s-a plasat o comandă a produselor sau a serviciilor. 

Scopul prelucrării datelor personale este

prelucrarea comenzii Dumneavoastre şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din relaţia contractuală dintre Dumneavoastră şi administrator;  la comandă sunt necesare datele personale, care sunt obligatorii pentru prelucrarea comenzii cu succes (numele şi adresa, contact),furnizarea datelor cu caracter personal este o cerinţă obligatorie pentru încheierea şi îndeplinirea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului, sau nici transmiterea de către administrator a reclamelor comerciale şi desfăşurarea altor activităţi de marketing. 

Administratorul adoptă automat decizii individuale în sensul art. 22 GDPR. V-aţi dat acordul personal pentru această prelucrare.  

IV.
Perioada de păstrare a datelor

Administratorul păstrează datele cu caracter personal

pe perioada necesară exercitării drepturilor şi obligaţiilor care decurg din relaţia contractuală dintre Dumneavoastră şi administrator şi aplicarea creanţelor rezultate din relaţia contractuală (pentru o perioadă de 15 ani de la data încheierii relaţiei contractuale).
pe perioada retragerii consimţământului de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopuri de marketing, pentru cel mult 5 ani, în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimţământului.

După expirarea datei de păstrare a datelor cu caracter personal, administratorul şterge datele personale.

V.
Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanţii administratorului)

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt

implicaţi în livrarea produselor / serviciilor / efectuarea plăţilor pe bază contractului,
funizarea servciilor de operare a magazinului online şi alte servicii în conformitate cu operaţiunile magazinului online, precum şi servicii de marketing

Administratorul intenţionează să transfere date cu caracter personal unei ţări terţe (ţară din afara UE) sau unei organizaţii internaţionale. Destinatarii datelor cu caracter personal din ţări terţe sunt furnizorii serviciilor de corespondenţă / servicii de cloud.

VI.
Drepturile Dumneavoastre

În condiţiile stabilite în GDPR aveţi

dreptul de acces la datele sale personale conform art.15 din GDPR, 
dreptul de a corecta datele personale în conformitate cu art. 16 din GDPR, sau dacă este cazul restricţionarea prelucrării acestora conform art.18 din GDPR. 
dreptul de a şterge datele cu caracter personal în conformitate cu art. 17 din GDPR
dreptul de a se opune prelucrării conform art. 21 din GDPR
pdreptul de portabilitate a datelor conform art. 20 din GDPR
dreptul de a retrage consimţământul privind prelucrarea în scris sau electronic la adresa sau e-mailul administratorului menţionat la art. III ale acestor condiţii. 

Deasemenea aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Oficiul pentru protecţia datelor cu caracter personal, în cazul în care dreptul Dumneavoastră privind protecţia datelor cu caracter personal a fost încălcat.

VII.
Condiţii de securitate a datelor cu caracter personal 

Administratorul declară că a luat toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal.

Administratorul a luat măsurile tehnice pentru a asigura stocarea datelor şi stocarea datelor cu caracter personal pe suport hârtie.

Administratorul declară, că doar persoanele autorizate de către acesta vor avea acces la datele cu caracter personal.

VIII.
Dispoziţii finale

Prin trimiterea comenzii din formularul de comandă online, confirmaţi că v-aţi familiarizat cu condiţiile de protecţie a datelor cu caracter personal şi că le acceptaţi în întregime. 
Sunteţi de acord cu aceste condiţii prin exprimarea acordului dumneavoastră prin intermediul formularului online. Prin exprimarea acordului, confirmaţi că v-aţi familiarizat cu condiţiile de securitate a datelor cu caracter personal şi că le acceptaţi în totalitate. 
Administratorul are dreptul de a modifica aceste condiţii. Va publica o nouă versiune a condiţiilor de protecţie a datelor cu caracter personal pe paginile sale de internet şi deasemenea o să Vă trimită noua versiune a acestor condiţii pe adresa Dumneavoastră de e-mail, pe care aţi furnizat-o administratorului.

 
Aceste condiţii intră în vigoare din data de 25.5.2018.

Témata

GDPR(1)
Cea mai largă ofertă

Peste 5000 de produse

 

 

 

Producție la comandă

De la proiectare la realizare

Livrare discretă

Fără date despre eshop

​Specialist în domeniu

Mai mult de 5 ani în industrie

Livrarea produselor
Calitatea comunicării
Calitatea e-shopului
94 %
dintre clienții noștri au fost mulțumiți de achiziționare pe www.secutek.ro
81 evaluare