5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@secutek.ro       Transport si plata        Totul despre cumparaturi       Blog

Termeni şi condiţii

30.11.2018

Termeni şi condiţii

 

societăţi comerciale

SHX Trading s. r. o.

cu sediul în Hrusická 2616/3, 141 00 Praga 4

număr de identificare: 24237477

înregistrat la registrul comerţului deţinut de lângă Tribunalul Municipal din Praga cu numărul de dosar C 201203.

pentru vânzarea produselor prin intermediului magazinului on-line pe care îl găsim la adresa de internet www.Secutek.ro 

DISPOZIŢII DE BAZA

1.1.      Aceste condiţii comerciale (în continuare denumite ca "condiţii comerciale") a cocietăţii comerciale SHX Trading s. r. o., cu sediul în Kloboučnická 1735/26, numărul de identificare: 24237477, (în continuare doar "vânzător") vor fi reglementate în conformitate cu dispoziţiile secţiunii 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil (în continuare doar "codul civil"),drepturile şi obligaţiile comune ale părţilor care decurg dintr-un contract vânzare-cumpărare (denumit în continuare "contract de vânzare-cumpărare") încheiat între vânzător şi o altă persoană fizică (în continuare doar "cumpărător") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este vânzătorul pe pagina web situat la adresa de internet Secutek.ro (în continuare ca "pagină web"),si asta prin intermediul interfeţei paginii web (în continuare ca "interfaţa web a magazinului").

1.2.      Condiţiile comerciale nu se referă la cazurile, în care persoana care are de gând să cumpere produse de la vânzător, este o persoană juridică sau o persoană care comandă bunuri în cadrul activităţii sale comerciale sau în cadrul activităţii sale profesionale independente.

1.3.      Dispoziţiile de derogare de la condițiile comerciale pot fi negociate în contractul de cumpărare. Acordurile de derogare din contractul de cumpărare au prioritate față de dispozițiile condițiilor comerciale.

1.4.      Dispozițiile condițiilor comerciale sunt parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt scrise în limba romană. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba romană.

1.5.      Vânzătorul poate modifica sau completa condițiile comerciale. Această dispoziție nu se referă la drepturile și obligațiile apărute după perioada de valabilitate a versiunii anterioare a condițiilor comerciale. 

CONTUL UTILIZATORULUI

2.1.      Cumpărătorul poate accesa interfața contului său de utilizator pe baza înregistrării cumpărătorului pe pagina web. Cumpărătorul poate comanda produse din interfața contul său de utilizator (în continuare ”cont de utilizator”). În cazul în care interfața magazinului online permite, cumpărătorul poate comanda produse fără înregistrarea directă pe interfața web a magazinului.

2.2.      La înregistrarea pe pagina web și la comandarea produselor, cumpărătorul este obligat să introducă corect toate datele și acestea trebuie să fie autentice. Cumpărătorul are obligația să actualizeze datele introduse în contul de utilizator dacă acestea se modifică în orice fel. Datele  pe care cumpărătorul le introduce în contul său de utilizator și în comanda produselor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3.      Accesul la contul de utilizator este securizat prin numele de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor necesare pentru accesarea contului său de utilizator.

2.4.     Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului său de utilizator de către terțe persoane.

2.5.      Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu a utilizat contul său de utilizator pe o perioadă mai mare de 12 luni, sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin din contractul de cumpărare (inclusiv condițiile comerciale). 

2.6.     Cumpărătorul este conștient despre faptul că contul său de utilizator nu poate fi la dispoziția sa neîntrerupt, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a setărilor de hardware și software ale vânzătorului, respectiv întreținerea necesară a setărilor hardware și software ale persoanelor terțe. 

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

3.1.      Toate prezentările de bunuri prezentate pe interfața web a magazinului au caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie contractul de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Dispozițiile secțiunii 1732 alin. 2 din Codul Civil nu se aplică.

3.2.      Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv și prețurile bunurilor individuale și costurile de returnare a bunurilor, în cazul în care aceste bunuri nu pot fi returnate în mod obișnuit prin poștă. Prețurile bunurilor includ TVA și toate taxele aferente.  Prețurile rămân valabile atâta timp cât sunt  afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului să încheie contractul de cumpărare în condiții de negociere individuale. 

3.3.      Interfața web a magazinului conține informații despre costurile asociate ambalării și livrării de bunuri. Informațiile despre costurile asociate ambalării și livrării de bunuri specificate pe interfața web a magazinului sunt valabile doar în cazurile, în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.  

3.4.      Pentru comandarea bunurilor, cumpărătorul completează un formular de comandă pe interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre: 

3.4.1.    bunurile comandate (bunurile comandate sunt ”plasate” de cumpărător în coșul electronic de cumpărături a paginii web a magazinului),

3.4.2.    metoda de plată a prețului de achiziție al bunurilor, informații despre metodă solicitată de livrare a bunurilor comandate și

3.4.3.    informații despre costurile asociate cu livrarea bunurilor (denumite în continuare doar ”comandă”).

3.5.      Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorul poate verifica și modifica datele pe care le-a introdus în comandă, și deasemenea are posibilitatea să constate și să corecteze erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului printr-un clic pe butonul ”Comandați”. Datele introduse în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul, imediat după primirea comenzii, trimite cumpărătorului o confirmare electronică, la adresa de e-mail a cumpărătorului introdusă în contul de utilizator sau în comandă (în continuare doar ”adresa de e-mail a cumpărătorului”). 

3.6.      În funcție de tipul comenzii (cantitatea de bunuri, prețuri de achiziție mai ridicate, costuri estimate de livrare), vânzătorul este mereu îndreptățit să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu în scris sau telefonic).

3.7.      Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător rezultă din acceptarea comenzii de către vânzător.

3.8.      Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile apărute la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță privind închierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile convorbirilor telefonice) sunt suportate de cumpărător, până când aceste costuri nu se diferențiază de cele standard.

3.9  Furnizorul își rezervă dreptul de a corecta prețul bunurilor înainte de a trimite bunurile, dacă constată că bunurile au fost oferite la un preț greșit. În acest caz, el trebuie să informeze clientul despre prețul corect și trebuie să fie de acord cu ajustarea prețului. În caz contrar, contractul de cumpărare nu va fi încheiat și comanda va fi anulată de furnizor.

3.10  Furnizorul nu este responsabil pentru serviciile furnizate parti terțiale. Aplicațiile, serviciile cloud și altele asemenea sunt guvernate de condițiile pe care cumpărătorul le-a încheiat cu furnizorul de servicii.

PREȚUL PRODUSELOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1.      Prețul produselor și eventualele costuri legate de livrarea produselor conform contractului de cumpărare pot fi plătite de către cumpărător vânzătorului în următoarele moduri: 

în numerar la adresa sediului vânzătorului 

în numerar la livrare în locul specificat de cumpărător în comandă;

prin transfer bancar în contul de utilizator nr. 1387885791/2700, al societății UniCredit Banca (în continuare doar ”contul vânzătorului”);

prin sistem de plată;

cu card de credit;

printr-un împrumut acordat de o terță persoană.

4.2.      Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului împreună cu prețul de achiziție, și costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, în mod explicit, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

4.3.      Vânzătorul nu solicită de la cumpărător o garanție sau o altă plată similară. Prin acest fel, nu este atinsă dispoziția art. 4.6 din Condițiile comerciale privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4.      În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție este plătit la preluarea bunurilor. În cazul plăților prin transfer, prețul de achiziție este datorat în termen de până la 10 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5.      În cazul plății prin alte metode, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al mărfii împreună cu introducerea simbolului variabil al plății. În cazul altei metode de plată decât în numerar , obligația de plată a prețului de achiziție ce revine cumpărătorului este îndeplinită atunci când suma respectivă este creditată în contul vânzătorului. 

4.6.      Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu confirmă comanda (art. 3.6),să solicite plata prețului întreg de achiziție înainte de trimiterea produselor cumpărătorului. Dispozițiile articolului 2119 alin. 1 din Codul Civil nu se aplică.

4.7.      Eventualele reduceri de preț ale produselor oferite cumpărătorului de către vânzător nu se pot combina.

4.8.      Cum se întâmplă de obicei în relațiile comerciale sau este prevăzut de o legislație generală obligatorie , vânzătorul emite cumpărătorului un document fiscal privind plățile efectuate în baza contractului de cumpărare - o factură. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoare adăugată. Documentul fiscal - factura este eliberată de vânzător cumpărătorului  după plata prețului produselor și o trimite în format electronic pe adresa de e-mail a cumpărătorului.

4.9.      Vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului, în conformitate cu Legea privind înregistrarea vânzărilor. În același timp, este obligat să înregistreze online veniturile primite de la administrator, în cazul unei defecțiuni tehnice în cel mult 48 de ore.

RETRAGERE DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE

5.1.      Cumpărătorul este informat, că potrivit dispozițiilor art. 1837 din Codul Civil, nu se poate retrage din contractul de cumpărare pentru livrarea bunurilor care au fost modificate după dorința cumpărătorului sau pentru persoana sa, din contractul de cumpărare pentru livrarea bunurilor perisabile, precum și bunuri, care după livrare au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri, din contractul de cumpărare pentru livrarea bunurilor sigilate, pe care consumatorul le-a despachetat și nu le poate returna din motive igienice și din contractul de cumpărare pentru livrarea de înregistrări audio sau video sau program de calculator, dacă ambalajul original a fost rupt.

5.2.      Nu este vorba despre cazul menționat în art. 5.1 din Condițiile Comerciale sau despre alt caz, când nu se poate retrage de la contractul de cumpărare, iar cumpărătorul, potrivit art. 1829 alin. 1 din Codul Civil, are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la preluarea bunurilor, pe lângă ce, în cazul în care obiectul contractului de cumpărare sunt orice fel de bunuri sau livrarea mai multor părți, această perioadă începe de la data primirii ultimei livrări a bunurilor. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în propoziția anterioară. Pentru retragerea de la contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi formularul tip oferit de vânzător, care constituie o anexă a condițiilor comerciale. Retragerea de la contractul de cumpărare poate fi trimisă printre altele, de către cumpărător la adresa sediului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@secutek.ro.

5.3.      În cazul retragerii de la contract conform art. 5.2 din Condițiile comerciale, contractul de cumpărare se anulează de la început. Cumpărătorul poate returna produsele vânzătorului în termen de 14 zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare vânzătorului. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, atunci chiar cumpărătorul este cel care suportă costurile legate de returnarea bunurilor către vânzător chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin natura lor, pe cale poștală obișnuită.

5.4.      În cazul retragerii de la contractul de cumpărare conf. art. 5.2 din Condițiile Comerciale vânzătorul returnează suma primită de la cumpărător în termen de 14 zile de la retragerea cumpărătorului din contractul de cumpărare , și asta în același mod în care vânzătorul a primit-o de la cumpărător. Vânzătorul este deasemenea îndreptățit să returneze serviciul deja prestat cumpărătorului la returul produselor de către cumpărător sau prin altă modalitate, până când cumpărătorul va fi de acord cu acest lucru și nu apar astfel alte costuri în sarcina acestuia. În cazul în care cumpărătorul se retrage de la contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze suma primită cumpărătorului înainte ca acesta să-i returneze produsele, sau să-i demonstreze că a trimis produsele vânzătorului.

5.5.      Vânzătorul este îndreptățit să compenseze unilateral cererea de compensare pentru prejudiciile suferite asupra produselor contrar cererii cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

5.6.      În cazurile în care cumpărătorul, în conf. cu dispozițiile art. 1829 alin.1 din Codul Civil, privind dreptul de retragere din contractul de cumpărare, vânzătorul este îndreptățit să se retragă oricând din contractul de cumpărare, până la timpul de preluare a produselor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul returnează cumpărătorului prețul de achiziție fără întărzieri nejustificate, și anume prin transfer bancar în contul specificat de cumpărător.

5.7.      În cazul în care cumpărătorul primește cadou împreună cu produsele, atunci contractul de cadou între vânzător și cumpărător încheiat cu condiția ca, în cazul în care se ajunge la retragerea din contract de cumpărare de către cumpărător, contractul de cadou își pierde valabilitatea și cumpărătorul este obligat să returneze și cadoul oferit împreună cu produsele.

TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

6.1.      În cazul în care modalitatea de transport este convenită pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, acesta suportă riscul și eventualele costuri suplimentare cu aceasta modalitate de transport.

6.2.      Vânzătorul conform contractului de cumpărare, este obligat să livreze produsele în locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul fiind obligat să preia produsele la livrare.

6.3.      În cazul în care din anumite motive ale cumpărătorului, produsele trebuie livrate în mod repetat  sau prin altă modalitate, decât a fost specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a produselor, resp. costurile asociate cu altă modalitate de transport.

6.4.      La preluarea produselor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului produselor și în cazul oricăror defecte, să anunțe acest lucru transportatorului. În cazul în care ambalajul este rupt și acest lucru indică trimiterea neautorizată a expedierii, cumpărătorul nu trebuie să preia coletul de la transportator.

6.5.    Clientul ar trebui să despacheteze mărfurile și să le verifice în prezența transportatorului. În cazul lipsei de bunuri sau orice alte discrepanțe, înregistrați aceste fapte la transportator și informați vânzătorul.

6.6.      Alte drepturi și obligații ale părților la transportul produselor pot fi reglementate de condiții speciale de livrare ale vânzătorului, dacă acesta le-a emis.

DREPTURI ÎN CAZUL DEFECTELOR PRODUSELOR

7.1.      Drepturile și obligațiile părților contractante care decurg din defectele produselor sunt reglementate de legislația relevantă general obligatorie (în special dispozițiile art. 1914 și 1925, art. 2099 și 2117 și art. 2161 și 2174 din Codul Civil și Legea nr. 634/1992 Coll., despre protecția consumatorului, cu modificările ulterioare). 

7.2.      Vânzătorul anunță cumpărătorul că produsele nu au defecte la preluare. În special, vânzătorul răspunde cumpărătorului că în perioada în care cumpărătorul a preluat produsele  :

7.2.1.    acestea au caracteristici pe care părțile le-au convenit și în lipsa unui acord caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le aștepta în privința stării produselor și pe baza reclamei realizate acestora.

7.2.2.    acestea erau destinate scopului declarat de vânzător sau pentru care se utilizează de obicei, 

7.2.3.    acestea corespundeau calității sau design-ului modelului în cazul în care calitatea sau design-ul au fost determinate potrivit modelului sau șablonului din contract.

7.2.4.    acestea erau în cantitatea , mărimea sau greutatea corespunzătoare, 

7.2.5.    acestea respectă cerințele legale.

..7.3.      Dispozițiile menționate în art. 7.2 din Condițiile comerciale nu se aplică produselor vândute la un preț mai mic pentru defectele pe care le au, pentru uzura produselor cauzate de utilizarea normală, pentru produsele defecte utilizate în care defectul depinde de gradul de utilizare sau uzura pe care produsele le aveau la preluarea lor de către cumpărător sau dacă acest lucru se datorează naturii produselor. 

7.4.      În cazul în care defectul apare în curs de 6 luni de la preluare, se consideră că mărfurile sunt defecte deja în momentul preluării. Cumpărătorul este îndreptățit să exercite dreptul ce revine dintr-un produs defect, care apare la produsele de consum în termen de 24 de luni de la preluare.

7.5.     Drepturile care decurg din defecte sunt exercitate de cumpărător la adresa sediului vânzătorului, unde este posibilă primirea reclamației privind gama de produse vândute, inclusiv la sediul sau la locul de desfășurare a activității. 

7.6.     Alte drepturi și obligații ale părților privind răspunderea vânzătorului pentru defecte poate modifica reclamațiile vânzătorului. 

7.7. Reclamațiile sunt rezolvate fără întârzieri nejustificate, cel târziu până în 30 de zile din ziua aplicării lor, până vânzătorul împreună cu cumpărătorul nu stabilește o perioadă mai lungă. După expirarea acestei perioade, consumatorul are aceleași drepturi, ca în cazul unui defect care nu poate fi remediat.

Dacă produsul defect este schimbat cu unul nou sau a fost schimbată o parte din produs, începe să decurgă noua perioadă de garanție a respectivului produs sau a părții produsului de la momentul preluării produsului respectiv sau a părții respective. Perioada de garanție se extinde cu perioada în care produsul a fost în garanție sau în reparații. Doar vânzătorul sau service-ula autorizat poate înregistra reparația. În cazul reclamației justificate, cumpărătorul consumator are dreptul la rambursarea costurilor necesare asociate cu reclamația (în special la expedierea prin poștă, pe care le-a plătit la trimiterea produselor reclamate). Același drept aparține și consumatorului în cazul retragerii de la contract din cauza produselor defecte. Costurile asociate cu transportul produselor către client după soluționarea reclamației sunt plătite de către vânzător.

Daca aveți nevoie să reclamați produsele, vă rugăm să vă uitați peste articolul Potřebujete-li zboží reklamovat, podívejte se prosím do článku Modul de reclamare a produselor. 

ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1.      Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor prin plătirea întregului preț al produselor.

8.2.      Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită față de cumpărător conf. dispozițiilor art. 1826 alin. 1 lit. e) din Codului Civil.

8.3.     Soluționarea reclamațiilor consumatorului sunt direcționate de către vânzător prin intermediul adresei de e-mail info@secutek.ro. Informațiile despre rezolvarea reclamației cumpărătorului sunt trimise de vânzător la adresa de e-mail a cumpărătorului. 

8.4.      Inspecția comercială din Cehia cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NIF: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs, este responsabilă de soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor  care rezultă din contractul de cumpărare. Platforma de soluționare online a litigiilor se află la adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr, poate fi utlilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător din cadrul contractului de cumpărare. 

8.5.      Centrul European pentru consumatori din Republica Cehă, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact, conform Regulamentului European (EU) nr. 524/2013  al Parlamentului European și al Consiliului din 21. mai 2013 despre soluționarea litigiilor consumatorilor on-line și modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul de soluționare on-line a litigiilor consumatorilor).

8.6.      Vânzătorul are dreptul să vândă produsele pe baza unei licențe comerciale. Controlul comerțului este efectuat în cadrul domeniului său de competență de către autoritatea competentă comercială. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este realizată de către Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Inspectoratul comercial din Cehia exercită într-o anumită măsură, printre altele, controlul respectării Legii nr. 634/1992 Coll., despre protecția consumatorului, astfel cum a fost modificată.

8.7.     Astfel cumpărătorul își asumă riscul modificării circumstanțelor în ceea ce privește art. 1765 alin. 2 din Codul Civil.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1.      Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este persoană fizică, este cuprinsă în legea nr. 101/2000 Coll., despre protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2.      Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale: numele și prenumele, adresa de reședdință, numărul de identificare, număr de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon (în continuare doar ca ”date personale”).

9.3.      Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor personale de vânzător, în scopul îndeplinirii drepturilor și obligațiilor din contractul de cumpărare și pentru administrarea contului de utilizator. În cazul în care cumpărătorul nu alege o altă opțiune, este de acord cu prelucrarea datelor personale de vânzător pentru trimiterea informațiilor și comunicărilor comerciale către cumpărător. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în întregime, conform prezentului articol, nu reprezintă o condiție care ar putea împiedica încheierea contractului de cumpărare.

9.4.      Cumpărătorul este conștient că este obligat să predea datele sale cu caracter personal (la înregistrare, în contul său de utilizator, la comandă plasată pe interfața web a magazinului),corect și în astfel de mod ca acestea să fie reale, și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate, despre modificarea datelor sale personale.

9.5.      Prin prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului, vânzătorul poate autoriza o terță persoană ca prelucrător. Cu excepția persoanelor care transportă bunuri, datele personale ale cumpărătorului nu vor fi transmise de vânzător persoanelor terțe fără acordul cumpărătorului. 

9.6.      Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioadă nedeterminată. Datele personale vor fi prelucrate în format electronic prin metodă automatizată sau în formă tipărită, printr-o metodă neautomatizată.

9.7.      Cumpărătorul confirmă faptul că datele cu caracter personal transmise sunt reale și că a fost informat că oferirea informațiilor se face în mod voluntar.

9.8.      În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau prelucrătorul datelor (art. 9.5) prelucrează datele cu caracter personal într-un mod contrar protecției vieții personale și private a cumpărătorului sau care nu corespund reglementărilor legii, în special dacă datele cu caracter personal nu sunt exacte în privința scopului de prelucrare, acesta poate:

9.8.1.    solicita vânzătorului sau prelucrătorului datelor o clarificare,

9.8.2.    solicita, ca vânzătorul sau prelucrătorul să elimine condiția apărută astfel.

9.9.      Dacă cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să-i ofere aceste informații. Vânzătorul are dreptul, conform propoziției anterioare, să solicite compensații rezonabile care să nu depășească costurile necesare furnizării informațiilor.

TRIMITEREA MESAJELOR COMERCIALE ȘI DE STOCARE A COOKIES

10.1.   Cumpărătorul este de acord cu primirea pe adresa sa de e-mail a informațiilor despre produse, servicii sau domeniul de activitate a vânzătorului și este de acord în continuare cu primirea mesajelor comerciale de la vânzător tot pe adresa sa de e-mail.

10.2.   Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa numitelor cookies pe calculatorul său. În cazul în care .achiziția poate fi realizată pe pagina web, și obligațiile vânzătorului din contractul de cumpărare sunt îndeplinite, fără stocarea așa numitelor cookies pe calculatorul cumpărătorului, conform propoziției anterioare, cumpărătorul își poate retrage consimțământul oricând.  

LIVRAREA

11.1.   Cumpărătorului i se face livrarea la adresa electronică a acestuia.

DISPOZIȚII FINALE

12.1.   Dacă relația stabilită pe baza contractului de cumpărare conține element internațonal (străin),atunci părțile convin că relația este reglementată de legislația cehă. În acest fel, nu sunt atinse drepturile consumatorului care decurg din reglementările generale obligatorii. 

12.2.   În cazul în care unele dispoziții ale condițiilor comerciale devin nevalide sau ineficiente, dispoziția se înlocuiește cu o altă dispoziție care este foarte apropiată de dispoziția nevalidă. Nulitatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

12.3.   Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile comerciale sunt arhivate de vânzător în format electronic și nu este accesibilă.

12.4.   Anexa condițiilor comerciale este alcătuită din formularul model pentru retragerea din contractul de cumpărare. .

12.5.   Datele de contact a vânzătorului: adresa pentru livrare SHX Trading s. r. o., Hrusická 3, 141 00 Praga 4.

                                                                                                      

Témata

GDPR(1)
Cea mai largă ofertă

Peste 5000 de produse

 

 

 

Producție la comandă

De la proiectare la realizare

Livrare discretă

Fără date despre eshop

​Specialist în domeniu

Mai mult de 10 ani în industrie

Livrarea produselor
Calitatea comunicării
Calitatea e-shopului
96 %
dintre clienții noștri au fost mulțumiți de achiziționare pe www.secutek.ro
124 evaluare